Vissersmonument

Ter nagedachtenis aan alle op zee gebleven Zoutkamper vissers is voor het 100 jarig bestaan van de oudste Nederlandse Vissersvereniging “Hulp in nood” een monument op de oude zeedijk van Zoutkamp onthuld.

Vissersmonument ter nagedachtenis van de gestorven Zoutkamper visser in de storm van 6 maart 1883.

Vissersvereniging “Hulp in nood” is in 1884 opgericht na de verschrikkelijke voorjaarsstorm van 6 maart 1883. Tijdens deze storm kwamen langs de hele Nederlandse kust maar liefst 121 vissers om het leven, waarvan 9 uit Zoutkamp. Het Friese vissersdorp Paesens-Moddergat werd het zwaarst getroffen met 83 vissers die niet weer thuis zouden komen.

De eerste dagen van maart 1883 was het fraai voorjaarsweer. Vissers die graag weer naar zee wilden om wat te verdienen voeren uit met als bestemming het ‘Scholveld’ bij Borkum.
Op 5 maart sloeg het weer echter om en op 6 maart ontwikkelde zich een loeiende storm met huizenhoge golven. Hierdoor zijn heel wat schepen op de ondiepten boven Schiermonnikoog en Rottumeroog en in de Oostelijke Waddenzee vergaan.

De ontwerper en bouwer van het monument is de Zoutkamper Abel Buitjes, zijn grootvader was één van de 9 doden.
Naast de negen namen zijn nog vier namen vermeld van vissers die op zee verdronken, overigens zonder het verlies van hun schip.
Op 8 maart 2008 werd herdacht dat het 125 jaar geleden was dat de ramp gebeurde. Hierbij werden o.a. kransen bij het monument gelegd.

Het monument is een Bakstenen bank, met houten zittingen aan twee kanten en een aantal ingemetselde gedenkstenen.
De opschriften zijn als volgt:

1984 100 jaar “hulp in nood”

Aangespoeld een stuk wrakhout waarop geschilderd het gedicht:
Daarom o mensch, wilt nu toch leeren, het zij in voor en tegenspoed, ons schikken naar den wil des Heeren, dan is het zuur altijd zoet

Gebleven op de Noordzee:
1894 Coernaad van der Molen 42 jr.
1899 Louwe Bol 18 jr.
1903 Jacob Bol 26 jr.
1943 Piet Visser 30 jr.
In memoriam
Alle bekende en onbekende
slachtoffers van de zee

“den 6 maart steeg de vloed des namiddags 6 uur 35 minuten te Zoutkamp bij stijve koers uit het noorden, tot 1.85 meter boven volzee”
Prov. cour. 9 mrt. 1883

Gevaren en geleden, gestorven in ’t verleden,
Niet nutteloos, want hun sterven juist bracht levenshulp in ’t heden
jlb
5-1-1884
Oprichting vissersvereniging
“HULP IN NOOD”

In vliegende storm op de Noordzee gebleven
ZK 17. Abel Buitjes 46 jr.
Geert Buitjes 40 jr.
Geert Dijkhuis 41 jr.
ZK 10. Pieter Visser 65 jr.
Jacob Visser 17 jr.
Abel Buitjes 27 jr.
ZK 16. Heine Bosveld 50 jr.
Albert Nienhuis 29 jr.
Derk Bol 22 jr.

Het gedicht met ondertekening JLB (staat voor Jacob Laurens Buitjes) is gemaakt door de zoon van Abel Buitjes en dus een achterkleinzoon van een van de omgekomen vissers.