Er is erg veel gesaneerd aan het dorpsplein. We zoomen in op de winkels en met name de supermarkt.

In 1943 kocht Siep Zant de kruidenierswinkel van Wieger Bolt. De Spar van Zant zat destijds nog aan de Dorpsstraat, waar Kado & Zo was gevestigd, naast snackbar het Centrum. In 1951 is de winkel verplaatst naar de andere kant van Café Lukkien, naar de plek waar nu slager Knol en snackbar het Centrum zijn gevestigd.

Tijdens de sanering zijn nagenoeg alle panden aan de west- en noordkant van het plein gesloopt om plaats te maken voor strakke moderne gebouwen. De Spar van Zant bleef op de zelfde locatie, aan de noordkant van het plein. Aan de westkant van het plein zat bakker Ozinga. Ozinga nam de Spar over in 1974 toen Zant stopte en hiermee verplaatste de winkel ook naar de huidige locatie aan het Dorpsplein.

Later (jaartal mij onbekend) nam Bergstra de winkel over van Ozinga en werd de Winkel een Meermarkt. In 2007 is de winkel verbouwd en is er aan de voorkant een aanzienlijk stuk toegevoegd. In 2008 is de winkel door overnames binnen de supermarktwereld weer een Spar geworden.

Foto’s