Het dijkgebied

Het stuk achter de dijk waar al jaren de vijver in de vorm van een windroos in zit heeft door de jaren heen al meerdere bestemmingen gehad.

Zo was het eerst de bedoeling om de complete bruine vloot hier te laten aanmeren en zijn er plannen geweest voor een passantenhaven. Toen dit allemaal van de baan was zijn de ‘poeltjes’ gegraven door aannemersbedrijf Bolt, met de bekende windroos in het midden.
Ook hierna zijn er nog verschillende ideeën geweest over de bestemming van dit stuk grond. Zo waren er plannen voor een strand en geluiden dat het een grote parkeerplaats zal worden.
Ook aan de overkant, op de dam van de jachthaven waren al eens plannen voor (vakantie?) woningen met zicht op de sluizen. De bebouwing kon (gelukkig, wat ons betreft) niet doorgaan doordat de ondergrond daar niet geschikt voor bleek.

Met de komst van de dijkcoupure met douches en toiletten in 2006 is het terrein een stuk beter bereikbaar geworden en ook deels opgeknapt. De steiger van het korte hoofd is doorgetrokken en er is een verharde weg aangelegd langs de complete steiger.

In 2014 wordt dit aangevuld met een openluchtpodium in de vorm van de schelp van een mossel.

Begin 2015 heeft het Dorpsbelangen een rapport uitgebracht over de slechte staat van delen van het gebied. De problematiek wordt door alle betrokken partijen onderkend en er wordt gezamenlijk gezocht naar een goede oplossing.

Ook zijn er vernieuwde plannen voor de aanleg van een recreatiestrand hier. De waterkwaliteit was voorheen te slecht door de waterzuivering bij Ulrum en industrie zoals Heiploeg. Inmiddels is dit probleem niet meer aan de orde en is het water door de provincie officieel aangewezen als zwemgebied. De plannen worden uitgewerkt.

Foto’s