Zoutkamp heeft net als vele andere dorpen een korenmolen gehad. Ruim een eeuw sierden de wieken van de molen het aanblik van het dorp. De molen stond aan de Molendijk, tussen de oude school en het pand van de bakker, de drogist en de supermarkt.

molen2

De broodbakker Koert Jans Davids liet in 1822 een kleine achtkante stellingmolen bouwen. In 1852 is deze vervangen door een nieuwe grotere molen.

molen1De opdrachtgever voor deze nieuwe molen was Simon Alberts Medum (1800-1855), meester op de openbare school sinds 1825. Medum had een erfenis gekregen en wilde dit vastleggen in de bouw van een molen. Hij heeft de molen nog zien proefdraaien, maar overleed al gauw na de voltooiing.

Op 11 januari 1856 werd na het overlijden van Medum de molen, de bakkerij en de winkel voor f.8455 tijdens een publieke veiling verkocht aan Rijpke Goossens Kolk; gehuwd met Tietje Buitjes.

Kolk overleed op 27 mei 1874 waarna zijn weduwe en erven de molen in een advertentie van 8 januari 1881 te koop aanboden.
Voor ƒ. 2.825,– werd de ‘pel- en korenmolen, staande en gelegen op den dijk te Zoltkamp’ verkocht aan Harmannus Dijk, pelmolenaar en bakker te Munnekezijl, die verklaarde ‘te hebben geboden voor Jan Balkema, bakker en mulder, wonende te Oldekerk’.

Het gezin Balkema, bestaande uit zes kinderen, vertrok vanuit Zoutkamp op 18 mei 1906 naar Haren.
Bij notariële akte d.d. 5 maart 1906 had Jan Balkema zijn molen voor ƒ. 5.400,– verkocht aan Hendrik Nienhuis, wonende te Hornhuizen, die verklaarde ‘mede te hebben gekocht voor en namens zijn aanstaande echtgenote Trientje de Boer te Zoutkamp’.

Hendrik Nienhuis overleed op 30-07-1932 te Groningen. Zijn oudste zoon Onne stond nu voor de moeilijke taak om – samen met zijn moeder – het bedrijf in Zoutkamp draaiende te houden. Vooralsnog werd het bedrijf dan ook voortgezet voor rekening van Trientje Nienhuis-de Boer als weduwe.

Nauwelijks veertien maanden na het overlijden van Hendrik Nienhuis werd een flinke klap aan dit Zoutkamper molenaarsbedrijf toegebracht: Op 7 september 1933, tijdens de voorbereiding van het zestigjarige jubileum van de Openbare Lagere School vatte de molen vlam en brandde tot de grond toe af. Ook de naastgelegen bakkerij en loodsen van Osinga en Heidema konden niet worden gered.

Krantenknipsel met daarop de feestelijke optocht van de school en de daaropvolgende brand van de molen. Foto uit het archief van Wim Mollema

Krantenknipsel met daarop de feestelijke optocht van de school en de daaropvolgende brand van de molen. Foto uit het archief van Wim Mollema

molenbrand

De molen is na de brand nooit herbouwd.

 Informatie van Geert Nienhuis, 10 november 2010. Delen van deze tekst zijn afkomstig van www.molendatabase.org