Zoutkamp: nu en in de toekomst

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 23/01/2015
19:30

Locatie
't Anker


UITNODIGING

De overheid (gemeente, provincie en rijk) is enorm in beweging. Veel taken komen op het bordje van de gemeente te liggen terwijl zij onvoldoende middelen krijgt om al die taken uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor de inwoners van een gemeente. Voor een deel zijn deze gevolgen nog niet te overzien, maar duidelijk is al wel dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en de zorg voor elkaar.

De gemeente De Marne wil haar dorpen informeren over deze veranderingen. Hoe ga je als dorp met die veranderingen om en hoe ben, word en blijf je toekomstbestendig?

1. Het ontmoetingspunt
2. Vereniging Dorpsbelangen
3. (sport)verenigingen
4. de jeugd(soos)
5. de veranderingen in de jeugdzorg, AWBZ-WMO en Participatiewet
6. Krimp
7. de gemeentelijke herindeling

Tijdens de avond worden een aantal stellingen besproken. De stellingen doen wellicht uw wenkbrauwen fronsen, maken u boos of laten u onverschillig.

Door de scherpe formulering kunnen we ons zo’n eerste reactie goed voorstellen. Besef dan dat dit geen verzonnen vragen zijn; We hebben ze gekregen van de inwoners van Zoutkamp, dus van u. Neem daarom uzelf en uw dorpsgenoten serieus en kom met ons samen over deze vragen praten en wie weet vinden we (het begin) van de antwoorden.

Actuele vragen in Zoutkamp zijn:

  • Het ontmoetingspunt in Zoutkamp is gevestigd in het seniorencomplex. Kent iedereen het ontmoetingspunt en haar activiteiten? Is er behoefte aan een ontmoetingspunt, en zo ja, hoe moet zij eruit zien om bestaansrecht te behouden?
  • Wat is de rol van dorpsbelangen in het dorp? Is zij een activiteitencommissie, vertegenwoordigt zij uw belangen richting de gemeente of is ze misschien overkoepelend voor alle activiteiten? Of alle drie? Hoe moet dorpsbelangen zich organiseren om van meerwaarde te kunnen zijn voor alle bewoners van Zoutkamp?
  • In Zoutkamp zijn veel clubs actief op velerlei gebied. Het bruist van de activiteiten georganiseerd door verschillende clubs, commissies en particulieren. Wordt er voldoende samengewerkt of laten we kansen liggen?
  • Verenigingen zullen steeds minder leden krijgen. Kunnen zij los van elkaar blijven bestaan of moet het anders worden georganiseerd?
  • De jeugd heeft de toekomst. Er is een Jeugdsoos in Zoutkamp en die heeft het financieel zwaar te verduren. Hoe houden we de jeugd in Zoutkamp betrokken en zorgen we ervoor dat er in de toekomst een plek voor hun is? Geven we hun een podium om mede vorm te geven aan de leefbaarheid op een manier waar je zelf jong bij blijft?

Wij hopen u te begroeten op vrijdag 23 januari 2015 vanaf 19.30 in ’t Anker, Verbindingsweg 1.